Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.

  Port Gdańsk
PRZETARGI

 

Przetargi » Zamówienia »

Zamówienia
     
OPC/ZIN/2024/007

OPC/ZIS/2024/010

OPC/ZIS/2023/009

OPC/BIT/2024/014

OPC/DOŚ/2024/008

OPC/ZIS/2024/005

OPC/ZIS/2023/054

konkurs/ZIND3/2023/001

OPC/ZIS/2023/045

OPC/ZIS/2023/040

OPC/DOŚ/2023/035

OPCD3/ZIS/2023/038

OPC/ZIH/2023/044

NPR/NS/2023/016

NPR/IE/2023/004

NPR/IE/2023/003

NPR/IE/2023/023

NPR/IL/2023/018

NPR/IM/2023/021

NPR/IH/2023/002

NPR/IH/2023/017

NPR/IH/2023/015

NPR/IH/2023/013

NPR/IE/2023/010

NPR/IM/2023/014

NPR/IL/2023/001

NPR/IE/2022/058

NPR/NS/2022/062

NPR/IM/2022/042

NPR/IE/2022/047

NPR/IL/2022/041

NPR/IE/2022/040

NPR/IE/2022/045

NPR/NB/2022/006

NPR/NS/2022/053

NPR/IE/2022/038

NPR/IE/2022/035

Archiwum

Dzierżawa nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości
 


 
Aktualna lista postępowań prowadzonych w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłoszonych od dnia 04.03.2024 r. oraz postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych znajduje się na

PLATFORMIE ZAKUPOWEJ

Regulamin udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy. Instrukcja postępowania dotycząca udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy (dokument aktualny). - 04.03.2024 r. [dokument PDF, 827,9 KB, Adobe Reader]

Regulamin udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy (dokument nieaktualny) - 26.10.2023 r. [dokument PDF, 7,8 MB, Adobe Reader]

Regulamin udzielania zamówień przez ZMPG S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy (dokument nieaktualny) - 02.03.2020 r. [dokument PDF, 5,7 MB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA (dokument nieaktualny) - 01.07.2017 r. [dokument PDF, 1,8 MB, Adobe Reader]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA (dokument nieaktualny) - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 700,1 KB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA (dokument nieaktualny) - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 188,5 KB, Adobe Reader]


Aktualne ogłoszenia:

OPC/ZIN/2024/007
Zagospodarowanie terenu zielenią wokół budynku Kapitanatu Portu Północnego znajdującego się przy ul. Kpt. ż.w. Witolda Poinca w Gdańsku.
22.02.2024 - więcej


OPC/ZIS/2024/010
Modernizacja sieci kablowej SN 15kV w zakresie ułożenia kabli energetycznych od stacji GPZ do stacji transformatorowej T-50 i od stacji transformatorowej T-60.
19.02.2024 - więcej


OPC/ZIS/2023/009
Modernizacja opomiarowania sieci wodociągowej.
15.02.2024 - więcej


OPC/BIT/2024/014
Wykonanie systemu IDS wraz z technologią MPLS-TP przeznaczonego do monitorowania sieci i systemów przemysłowych w ZMPG S.A. (z prawem opcji)
14.02.2024 - więcej


OPC/DOŚ/2024/008
Wykonanie prac mających na celu realizację nasadzeń zamiennych drzew i krzewów wraz z ich pielęgnacją (łączna liczba drzew 1 078 szt. i krzewów 2 475 szt. tj. 885 m2 powierzchni) w 3 lokalizacjach tj.: przy ul. Z. Podleckiego, ul. Oliwskiej oraz na Węźle Karczemki
08.02.2024 - więcej


OPC/ZIS/2024/005
Modernizacja ujęć wody w Porcie Północnym oraz na Basenie Górniczym.
29.01.2024 - więcej


OPC/ZIS/2023/054
Eksploatacja, obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sprawności eksploatacyjnej infrastruktury portowej w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
11.12.2023 - więcej


konkurs/ZIND3/2023/001
Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
03.11.2023 - więcej


OPC/ZIS/2023/045
Przebudowa linii kablowych 15kV zasilających stacje T-21 wraz z liniami współbieżnymi - Etap I.
26.10.2023 - więcej


OPC/ZIS/2023/040
Wykonanie przebudowy kanału kablowego w rejonie ul. Budowniczych Portu Północnego w Porcie Gdańsk - 2. Etap.
29.09.2023 - więcej


OPC/DOŚ/2023/035
Dostarczenie, zamontowanie i obsługa urządzeń pomiarowych oraz systemu informatycznego stanowiącego kompletny system monitorujący oraz alarmujący o wykryciu substancji ropopochodnych w wodach akwenów portowych - działającego 24 h/dobę.
11.09.2023 - więcej


OPCD3/ZIS/2023/038
Zakup energii elektrycznej na potrzeby odsprzedaży oraz potrzeby własne ZMPG S.A.
01.09.2023 - więcej


OPC/ZIH/2023/044
Umowa ramowa na wykonywanie bieżących prac remontowych dotyczących utrzymania konstrukcji hydrotechnicznych oraz dna akwenów portowych w Porcie Gdańsk.
31.08.2023 - więcej


NPR/NS/2023/016
Rozbudowa Nabrzeża Węglowego w Porcie Gdańsk
25.08.2023 - więcej


NPR/IE/2023/004
Eksploatacja, obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sprawności eksploatacyjnej portowej infrastruktury ciepłowniczej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku.
28.07.2023 - więcej


NPR/IE/2023/003
Eksploatacja, obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sprawności eksploatacyjnej infrastruktury portowej w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
24.05.2023 - więcej


NPR/IE/2023/023
Budowa dodatkowego zasilania serwerowni siedziby Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 z agregatu prądotwórczego.
24.05.2023 - więcej


NPR/IL/2023/018
Umowa ramowa - Wykonywanie utwardzeń powierzchni gruntu na działkach budowlanych zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk.
06.04.2023 - więcej


NPR/IM/2023/021
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów stanowiących pozostałości ładunku ze statków zawijających do Portu Gdańsk na okres 8 miesięcy.
05.04.2023 - więcej


NPR/IH/2023/002
Budowa umocnienia dna przy Nabrzeżu Przemysłowym III-1 ÷ III-6 oraz wymiana linii odbojowej Nabrzeża Przemysłowego III-1 i III-2 w Porcie Gdańsk.
29.03.2023 - więcej


NPR/IH/2023/017
Umowa ramowa na wykonywanie na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. bieżących prac remontowych dotyczących konstrukcji hydrotechnicznych oraz dna akwenów portowych.
27.03.2023 - więcej


NPR/IH/2023/015
Przebudowa Nabrzeża Szczecińskiego Przeładunkowego w Porcie Gdańsk wraz z wymianą wodociągu.
20.03.2023 - więcej


NPR/IH/2023/013
Wykonywanie okresowej co 3/5 lat kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych w Porcie Gdańsk w latach 2023-2026.
27.02.2023 - więcej


NPR/IE/2023/010
Przebudowa kanału kablowego wraz z sieciami w rejonie ul. Budowniczych Portu Północnego w Porcie Gdańsk - 2. etap
16.02.2023 - więcej


NPR/IM/2023/014
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów stanowiących pozostałości ładunku ze statków zawijających do Portu Gdańsk.
15.02.2023 - więcej


NPR/IL/2023/001
Przebudowa budynku GPZ wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Porcie Gdańsk
05.01.2023 - więcej


NPR/IE/2022/058
Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla zasilania kotłowni należących do ZMPG S.A.
30.11.2022 - więcej


NPR/NS/2022/062
Opracowanie dwuwariantowej, wielobranżowej koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn.: "Skomunikowanie terenów inwestycyjnych w Porcie Zewnętrznym"
16.11.2022 - więcej


NPR/IM/2022/042
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów stałych, odpadów olejowych oraz pozostałości z oczyszczania spalin ze statków w Porcie Gdańsk.
09.11.2022 - więcej


NPR/IE/2022/047
Eksploatacja, obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sprawności infrastruktury portowej w zakresie gospodarki elektroenergetycznej, będącej własnością ZMPG S.A.
08.11.2022 - więcej


NPR/IL/2022/041
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Nabrzeża Bytomskiego w Porcie Gdańsk.
28.10.2022 - więcej


NPR/IE/2022/040
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej T-73 15/0,4 kV/kV, przyłącza SN, sieci nN oraz przyłącza telekomunikacyjnego w rejonie Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk.
25.10.2022 - więcej


NPR/IE/2022/045
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Portu.
24.10.2022 - więcej


NPR/NB/2022/006
Ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego na obszarze zarządzanym przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
05.10.2022 - więcej


NPR/NS/2022/053
Przebudowa infrastruktury portowej w rejonie Nabrzeża Wiślanego w Porcie Gdańsk.
23.09.2022 - więcej


NPR/IE/2022/038
Modernizacja sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem przyłącza wodociągowego o nr inwentarzowym 210-00-0008-0.
01.09.2022 - więcej


NPR/IE/2022/035
Wymiana sieci wodociągowej wzdłuż magazynu nr 4 na terenie WOC w Porcie Gdańsk.
20.07.2022 - więcej