Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.

  Port Gdańsk
PRZETARGI

 

Przetargi » Zamówienia »

Zamówienia
     
NPR/IE/2021/029

NPR/IH/2021/031

NPR/IM/2021/023

NPR/IH/2021/017

NPR/IH/2021/024

NPR/IH/2021/019

IM/1/2021

NPR/IH/2021/014

NPR/IH/2021/016

NPR/IL/2021/013

NPR/IL/2021/011

NPR/IH/2021/009

NPR/IE/2021/008

NPR/IM/2021/006

NPR/IE/2021/001

NPR/IE/2021/002

NPR/NS/2020/003

NPR/NS/2020/002

NPR/NS/2020/004

NPR/FAT/2020/028

NPR/NB/2020/047

Archiwum

Dzierżawa nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości
 
 

Regulamin udzielania zamówień przez ZMPG S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy - 02.03.2020 r. [dokument PDF, 5,7 MB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 01.07.2017 r. [dokument PDF, 1,8 MB, Adobe Reader]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 700,1 KB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 188,5 KB, Adobe Reader]


Aktualne ogłoszenia:

NPR/IE/2021/029
Przebudowa przyłączy i wykonanie studni wodomierzowych do obiektów na terenie Portu Północnego w Gdańsku.
24.11.2021 - więcej


NPR/IH/2021/031
Umowa ramowa na wykonywanie na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. doraźnych podwodnych przeglądów budowli hydrotechnicznych.
19.11.2021 - więcej


NPR/IM/2021/023
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ze statków w Porcie Gdańsk.
16.09.2021 - więcej


NPR/IH/2021/017
Umowa ramowa na wykonywanie na rzecz ZMPG S.A. bieżących prac dotyczących utrzymania konstrukcji hydrotechnicznych w Porcie Gdańsk w zakresie części podwodnej i na styku z wodą.
14.09.2021 - więcej


NPR/IH/2021/024
Umowa ramowa na wykonywanie usług w zakresie identyfikacji nawigacyjnych przeszkód podwodnych wraz z ich wydobyciem i utylizacją, zlokalizowanych na akwenach Portu Gdańsk i Portu Północnego na podstawie udostępnionych prac hydrograficznych.
06.09.2021 - więcej


NPR/IH/2021/019
Umowa ramowa na wykonywanie usług w zakresie identyfikacji nawigacyjnych przeszkód podwodnych wraz z ich wydobyciem i utylizacją, zlokalizowanych na akwenach Portu Gdańsk i Portu Północnego na podstawie udostępnionych prac hydrograficznych
13.08.2021 - więcej


IM/1/2021
Przetarg ofertowy na sprzedaż jednostek pływających
09.08.2021 - więcej


NPR/IH/2021/014
Wykonanie ochrony katodowej podwodnych elementów części głowicowej konstrukcji Pirsu Wejściowego Środkowego oraz wymiana zużytych anod na budowlach wchodzących w skład Pirsu Paliwowego - stanowisko P w Porcie Północnym
09.08.2021 - więcej


NPR/IH/2021/016
Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w Porcie Północnym.
04.08.2021 - więcej


NPR/IL/2021/013
Budowa dodatkowego zasilania budynku Kapitanatu Portu Północnego z agregatu prądotwórczego.
23.07.2021 - więcej


NPR/IL/2021/011
Zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych i budowa modułowego, docelowego obiektu socjalnego oraz dzierżawa kontenerowego obiektu tymczasowego dla potrzeb obsługi Parkingu Buforowego zlokalizowanego na terenie P.P.
13.07.2021 - więcej


NPR/IH/2021/009
Umowa ramowa na wykonywanie usług w zakresie identyfikacji nawigacyjnych przeszkód podwodnych wraz z ich wydobyciem i utylizacją, zlokalizowanych na akwenach Portu Gdańsk i Portu Północnego na podstawie udostępnionych prac hydrograficznych.
18.06.2021 - więcej


NPR/IE/2021/008
Wymiana sieci wodociągowej wzdłuż magazynu nr 4 na terenie WOC w Porcie Gdańsk.
19.05.2021 - więcej


NPR/IM/2021/006
Wykonanie okresowych pomiarów poziomu hałasu w Porcie Gdańsk.
13.04.2021 - więcej


NPR/IE/2021/001
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla zasilania kotłowni do ZMPG S.A.
18.02.2021 - więcej


NPR/IE/2021/002
Wykonanie audytów energetycznych dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
14.01.2021 - więcej


NPR/NS/2020/003
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej Zadanie 2/2 Układ drogowo-kolejowy rejonu Nabrzeża Przemysłowego".
22.12.2020 - więcej


NPR/NS/2020/002
Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej Zadanie 2/2 Układ drogowo-kolejowy rejonu Nabrzeża Przemysłowego.
22.12.2020 - więcej


NPR/NS/2020/004
Rozbudowa Nabrzeża Bytomskiego na odcinku o długości 204 mb w Porcie Gdańsk.
21.12.2020 - więcej


NPR/FAT/2020/028
Usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
18.09.2020 - więcej


NPR/NB/2020/047
Ochrona przeciwpożarowa Portu Gdańsk od strony wody.
31.08.2020 - więcej