Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.

  Port Gdańsk
PRZETARGI

 

Przetargi » Zamówienia »

Zamówienia
     
OPC/ZIS/2023/040

OPC/DOŚ/2023/035

OPC/DOŚ/2023/039

OPCD3/ZIS/2023/038

OPC/ZIH/2023/044

NPR/NS/2023/016

NPR/IE/2023/004

NPR/IH/2023/033

NPR/IL/2023/032

NPR/IH/2023/026

NPR/IE/2023/003

NPR/IE/2023/023

NPR/IE/2023/024

NPR/IE/2023/008

NPR/IL/2023/018

NPR/IM/2023/021

NPR/IH/2023/002

NPR/IH/2023/017

NPR/IH/2023/015

NPR/IL/2023/006

NPR/IH/2023/013

NPR/IE/2023/010

NPR/IM/2023/014

NPR/IL/2023/007

NPR/IL/2023/001

NPR/IE/2022/058

NPR/NS/2022/062

NPR/IM/2022/042

NPR/IE/2022/047

NPR/IL/2022/041

NPR/IL/2022/059

NPR/IE/2022/040

NPR/IE/2022/045

NPR/NB/2022/006

NPR/NS/2022/053

NPR/FAT/2022/005

NPR/IE/2022/038

NPR/IL/2022/050

NPR/IH/2022/031

NPR/IH/2022/026

NPR/IH/2022/032

NPR/IH/2022/012

NPR/NS/2022/033

NPR/IE/2022/035

NPR/IL/2022/024

NPR/NS/2022/009

NPR/NS/2022/002

Archiwum

Dzierżawa nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości
 


 

Regulamin udzielania zamówień przez ZMPG S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy - 02.03.2020 r. [dokument PDF, 5,7 MB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 01.07.2017 r. [dokument PDF, 1,8 MB, Adobe Reader]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 700,1 KB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 188,5 KB, Adobe Reader]


Aktualne ogłoszenia:

OPC/ZIS/2023/040
Wykonanie przebudowy kanału kablowego w rejonie ul. Budowniczych Portu Północnego w Porcie Gdańsk - 2. Etap.
29.09.2023 - więcej


OPC/DOŚ/2023/035
Dostarczenie, zamontowanie i obsługa urządzeń pomiarowych oraz systemu informatycznego stanowiącego kompletny system monitorujący oraz alarmujący o wykryciu substancji ropopochodnych w wodach akwenów portowych - działającego 24 h/dobę.
11.09.2023 - więcej


OPC/DOŚ/2023/039
Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew w rejonie węzła Karczemki w Gdańsku (609 sztuk) wraz z pielęgnacją nasadzonych drzew przez okres 4 lat.
06.09.2023 - więcej


OPCD3/ZIS/2023/038
Zakup energii elektrycznej na potrzeby odsprzedaży oraz potrzeby własne ZMPG S.A.
01.09.2023 - więcej


OPC/ZIH/2023/044
Umowa ramowa na wykonywanie bieżących prac remontowych dotyczących utrzymania konstrukcji hydrotechnicznych oraz dna akwenów portowych w Porcie Gdańsk.
31.08.2023 - więcej


NPR/NS/2023/016
Rozbudowa Nabrzeża Węglowego w Porcie Gdańsk
25.08.2023 - więcej


NPR/IE/2023/004
Eksploatacja, obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sprawności eksploatacyjnej portowej infrastruktury ciepłowniczej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku.
28.07.2023 - więcej


NPR/IH/2023/033
Wykonanie kontrolnego pomiaru skuteczności ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w Porcie Północnym.
13.07.2023 - więcej


NPR/IL/2023/032
Rozbiórka budynków i pozostałości po obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk wraz z przeprowadzeniem procedury formalno-prawnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych.
28.06.2023 - więcej


NPR/IH/2023/026
Wymiana zużytych anod na budowlach wchodzących w skład Pirsu Paliwowego – stanowisko P w Porcie Północnym.
02.06.2023 - więcej


NPR/IE/2023/003
Eksploatacja, obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sprawności eksploatacyjnej infrastruktury portowej w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
24.05.2023 - więcej


NPR/IE/2023/023
Budowa dodatkowego zasilania serwerowni siedziby Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 z agregatu prądotwórczego.
24.05.2023 - więcej


NPR/IE/2023/024
Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja sieci wodociągowej wzdłuż ul. Portowej i ul. BPP w Porcie Gdańsk.
23.05.2023 - więcej


NPR/IE/2023/008
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody znajdujących się na terenie Portu Północnego i Basenu Górniczego.
09.05.2023 - więcej


NPR/IL/2023/018
Umowa ramowa - Wykonywanie utwardzeń powierzchni gruntu na działkach budowlanych zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk.
06.04.2023 - więcej


NPR/IM/2023/021
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów stanowiących pozostałości ładunku ze statków zawijających do Portu Gdańsk na okres 8 miesięcy.
05.04.2023 - więcej


NPR/IH/2023/002
Budowa umocnienia dna przy Nabrzeżu Przemysłowym III-1 ÷ III-6 oraz wymiana linii odbojowej Nabrzeża Przemysłowego III-1 i III-2 w Porcie Gdańsk.
29.03.2023 - więcej


NPR/IH/2023/017
Umowa ramowa na wykonywanie na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. bieżących prac remontowych dotyczących konstrukcji hydrotechnicznych oraz dna akwenów portowych.
27.03.2023 - więcej


NPR/IH/2023/015
Przebudowa Nabrzeża Szczecińskiego Przeładunkowego w Porcie Gdańsk wraz z wymianą wodociągu.
20.03.2023 - więcej


NPR/IL/2023/006
Wykonanie w latach 2023-2027 kontroli okresowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk oraz założenie cyfrowych Książek Obiektów Budowlanych w systemie c-KOB.
27.02.2023 - więcej


NPR/IH/2023/013
Wykonywanie okresowej co 3/5 lat kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych w Porcie Gdańsk w latach 2023-2026.
27.02.2023 - więcej


NPR/IE/2023/010
Przebudowa kanału kablowego wraz z sieciami w rejonie ul. Budowniczych Portu Północnego w Porcie Gdańsk - 2. etap
16.02.2023 - więcej


NPR/IM/2023/014
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów stanowiących pozostałości ładunku ze statków zawijających do Portu Gdańsk.
15.02.2023 - więcej


NPR/IL/2023/007
Modernizacja czterech posterunków wartowniczych na terenie Portu Gdańsk.
20.01.2023 - więcej


NPR/IL/2023/001
Przebudowa budynku GPZ wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1 w Porcie Gdańsk
05.01.2023 - więcej


NPR/IE/2022/058
Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla zasilania kotłowni należących do ZMPG S.A.
30.11.2022 - więcej


NPR/NS/2022/062
Opracowanie dwuwariantowej, wielobranżowej koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn.: "Skomunikowanie terenów inwestycyjnych w Porcie Zewnętrznym"
16.11.2022 - więcej


NPR/IM/2022/042
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów stałych, odpadów olejowych oraz pozostałości z oczyszczania spalin ze statków w Porcie Gdańsk.
09.11.2022 - więcej


NPR/IE/2022/047
Eksploatacja, obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sprawności infrastruktury portowej w zakresie gospodarki elektroenergetycznej, będącej własnością ZMPG S.A.
08.11.2022 - więcej


NPR/IL/2022/041
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Nabrzeża Bytomskiego w Porcie Gdańsk.
28.10.2022 - więcej


NPR/IL/2022/059
Modernizacja Terminala Promowego Westerplatte oraz czterech posterunków wartowniczych na terenie Portu Gdańsk.
27.10.2022 - więcej


NPR/IE/2022/040
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej T-73 15/0,4 kV/kV, przyłącza SN, sieci nN oraz przyłącza telekomunikacyjnego w rejonie Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk.
25.10.2022 - więcej


NPR/IE/2022/045
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Portu.
24.10.2022 - więcej


NPR/NB/2022/006
Ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego na obszarze zarządzanym przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
05.10.2022 - więcej


NPR/NS/2022/053
Przebudowa infrastruktury portowej w rejonie Nabrzeża Wiślanego w Porcie Gdańsk.
23.09.2022 - więcej


NPR/FAT/2022/005
Usługa eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
07.09.2022 - więcej


NPR/IE/2022/038
Modernizacja sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem przyłącza wodociągowego o nr inwentarzowym 210-00-0008-0.
01.09.2022 - więcej


NPR/IL/2022/050
Rozbiórka budynku administracyjnego zlokalizowanego przy ul. Oliwskiej 13 w Gdańsku wraz z przeprowadzeniem procedury formalno-prawnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych.
24.08.2022 - więcej


NPR/IH/2022/031
Wykonanie uszczelnienia zamków skrzyń Nabrzeży: Wewnętrznego i Zamykającego w Porcie Północnym w Gdańsku
11.08.2022 - więcej


NPR/IH/2022/026
Budowa umocnienia dna przy Nabrzeżu Przemysłowym III-1 ÷ III-6 oraz wymiana linii odbojowej Nabrzeża Przemysłowego III-1 i III-2 w Porcie Gdańsk
10.08.2022 - więcej


NPR/IH/2022/032
Modernizacja ściany odwodnej Nab. Kapitanatu Portu Basenu Roboczego w Porcie Północnym.
05.08.2022 - więcej


NPR/IH/2022/012
Określenie rzeczywistej nośności urządzeń cumowniczych w Porcie Gdańsk.
25.07.2022 - więcej


NPR/NS/2022/033
Opracowanie dwuwariantowej koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z wykonaniem badań podłoża gruntowego dla zadania pn. "Rozbudowa Nabrzeża Węglowego - Etap II oraz Nabrzeża Administracyjnego".
22.07.2022 - więcej


NPR/IE/2022/035
Wymiana sieci wodociągowej wzdłuż magazynu nr 4 na terenie WOC w Porcie Gdańsk.
20.07.2022 - więcej


NPR/IL/2022/024
Zaprojektowanie budynku modułowego, socjalnego dedykowanego do obsługi Parkingu Buforowego zlokalizowanego przy ul. Portowej na terenie Portu Północnego w Gdańsku oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych
30.06.2022 - więcej


NPR/NS/2022/009
Rozbudowa Nabrzeża Rudowego III w Porcie Gdańsk.
08.06.2022 - więcej


NPR/NS/2022/002
Rozbudowa Nabrzeża Bytomskiego na odcinku o długości ok. 204 mb w Porcie Gdańsk.
08.06.2022 - więcej